Vacatures in de publieke sector, zorg en welzijn > Afdelingshoofd omgeving

Afdelingshoofd omgeving

Gemeente Geetbets werft aan! Afdelingshoofd omgeving  statutair – voltijds – graad A1a-A2a-A3a – met aanleg van een werfreserve. 

“Geetbets profileert zich als een gemeente waar het goed is om te wonen, te beleven en te recreëren.
We zetten in op kwaliteitsvolle, betaalbare en nieuwe woonvormen waar jonge en anders samengestelde en/of éénoudergezinnen hun intrek kunnen nemen. We voorzien in een ruim en gevarieerd vrijetijdsaanbod afgestemd op de interessedomeinen van alle doelgroepen. Tenslotte anticiperen we in de verdere toeristische ontwikkeling van onze aantrekkelijke gemeente met ruimte voor de lokale handelaar om hierop in te spelen”
“Het vernieuwen van het openbaar domein (wegen en fietspaden) ter gelegenheid van de infrastructuurwerken in het kader van Aquafin en Fluvius-projecten is prioritair”.
“Geetbets draagt zorg hoog in het vaandel dit door enerzijds aandacht te hebben aan de zorg- en hulpbehoeften van onze ouder wordende inwoner en anderzijds voor onze inwoners die door allerlei omstandigheden extra zorg en begeleiding nodig hebben. Ook verliezen we de zorg en opvang van onze allerjongste inwoners niet uit het oog door te investeren in buitenschoolse kinderopvang.”

Informatie

Waar kom je terecht?

De cluster “Ruimte Openbaar Domein en gebouwen” staat in voor de domeinen omgeving, openbare werken, werken in eigen beheer en het beheer van de gebouwen van de gemeente en het OCMW.

De afdeling omgeving omvat ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, natuur en milieu, mobiliteit, wonen, landbouw, GIS en noodplanning en de ondersteuning van de adviesraden zoals de intergemeentelijke GECORO, de milieu-adviesraad en de landbouw-adviesraad.

Als Afdelingshoofd ben je de persoon die mee het beleid uittekent & vanuit een leidinggevende en overkoepelende positie Geetbets op de kaart kan zetten met een ambitieus en duurzaam omgevingsbeleid.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma dat toegang geeft tot niveau A (masterdiploma of gelijkgesteld).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je staat strategisch sterk en houdt ervan om het beleid te adviseren op ruimtelijk vlak;
 • Je hebt een sterke interesse en voeling in het vaktechnische luik;
 • Een coachende en motiverende stijl past binnen jouw persoonlijkheid;
 • Je communiceert kristalhelder en overtuigend;
 • Jouw resultaatgerichte en dynamische opstelling zorgt ervoor dat je de doelen van de afdeling weet waar te maken.

Jouw taken

Als afdelingshoofd omgeving:

 • Draag je actief bij aan de toekomstige ontwikkelingen van Geetbets, op het vlak van omgevings-, mobiliteit – & milieubeleid.
 • Bepaal je mee over de invulling van de beleidsdoelstellingen m.b.t. milieu en duurzaamheid van de gemeente en formuleert hiertoe adviezen.
 • Ben je verantwoordelijk voor het opmaken van een nood-en interventieplan en zorg je voor de coördinatie bij rampen en verzeker je de veiligheid bij evenementen.
 • Realiseer je een duurzaam en verkeersveilig mobiliteitsplan op maat van de gemeente en in samenwerking met de vervoerregio’s
 • Sta je in voor een strategisch GIS-beleid
 • Sta je mee in voor de behandeling van de omgevingsaanvragen.
 • Zorg je voor een optimale dagelijkse werking van de afdeling en draag je zo bij aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het coachen en enthousiasmeren van de medewerkers van de diensten stedenbouw en milieu, handhaving en ruimtelijke planning is hierbij onontbeerlijk.

Ons aanbod

 • Een uitdagende job waarvan je de jobinhoud zelf mee mag vormgeven.
 • Weddenschaal: De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A3a. Bruto
  maandsalaris van minimum € 3.641,48 en maximum € 6.408,01 per maand). Relevante privéwerkervaring kan tot 15 jaar meegerekend worden, ervaring bij de overheid volledig. Je kan altijd een individuele simulatie vragen via info@geetbets.be.
 • Een voltijdse statutaire functie van onbepaalde duur
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/voltijds gewerkte dag.
 • Ecocheques € 100,00 (a rato van de prestatiebreuk).
 • 2de pensioenpijler
 • Fietsvergoeding.
 • Min. 30 dagen verlof (a rato van de prestatiebreuk) en 2 kermisdagen.
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.

Interesse?

Tot en met vrijdag 6 oktober kan je solliciteren via het online sollicitatieformulier door jouw motivatiebrief en cv, een kopie van het gevraagde diploma, een kopie van jouw rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 2 maanden) te bezorgen.

Meer info

Voor vragen m.b.t. de selectieprocedure kan je terecht bij Probis via jobs@probis.be of 02 467 35 40. Voor inhoudelijke vragen m.b.t. de jobinhoud of organisatie kan je terecht bij Sophie Vancraywinkel via sv@geetbets.be of op 011/58.65.60.