Vacatures in de publieke sector, zorg en welzijn > Diensthoofd ruimtelijk beleid, vergunningen en milieu

Diensthoofd ruimtelijk beleid, vergunningen en milieu

Ons Lokaal bestuur Bredene telt ruim 400 vaste medewerkers en werft regelmatig nieuwe mensen aan. Hecht je net zoals ons belang aan klantgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken en kwaliteitsvol werken? Bekijk dan zeker onze vacaturepagina en lees hier alvast wat ‘werken bij ons’ betekent en welke troeven dit met zich meebrengt!

We zijn momenteel o.a. op zoek naar een diensthoofd ruimtelijk beleid, vergunningen en milieu.    

Informatie

Jouw dienst

De dienst ruimtelijk beleid, vergunningen en milieu staat in voor de uitvoering van het stedenbouwkundig en ruimtelijk beleid van de gemeente. Dit gebeurt  door enerzijds het voeren van een efficiënt vergunnings- en handhavingsbeleid en anderzijds in te zetten op ruimtelijke planning. De dienst staat tevens in voor het milieu-, groen-  en duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Wie zoeken we?

Het diensthoofd ruimtelijk beleid, vergunningen en milieu is verantwoordelijk voor de coördinatie en dagelijkse leiding van de dienst. Het diensthoofd staat hierbij o.a. in voor de planning en dossierverdeling op de dienst, het optimaliseren van processen, digitalisering, het adviseren bij complexe dossiers en mee ondersteunen van de dagelijkse werking. Daarnaast is het diensthoofd verantwoordelijk voor het tijdig en correct afhandelen en adviseren van de diverse omgevingsaanvragen en het verstrekken van de nodige informatie aan de burger.

Wie komt in aanmerking?

  • Je bent minstens in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of daarmee gelijkgesteld).
  • Of je bent in het bezit van een diploma dat toegang heeft tot een niveau B (bachelor of daarmee gelijkgesteld) en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest.
  • Ben je laatstejaarsstudent, dan wordt je toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat je binnen een termijn van maximum vier maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van jouw diploma. Je levert het bewijs dat je aan de diplomavereiste voldoet uiterlijk op de datum van aanstelling bij de gemeente.

Voor meer informatie over wat verder concreet van jou verwacht wordt, verwijzen we naar het bijgevoegde functie- en competentieprofiel.

Wat bieden we jou?

  • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
  • Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van drie jaar.
  • Geïndexeerde bruto maandwedde (voltijds): min. 3.788,61 EUR – max. 6.666,91 EUR. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector (onbeperkt) en privé-sector (onbeperkt)  in rekening gebracht worden. 
  • Vakantiegeld en eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (5% werkgeversbijdrage), hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (gemiddeld netto-voordeel 100 EUR/maand), fietsvergoeding voor woon-werk verkeer, voordelig tarief bij de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, een aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en pluspas.

Interesse?

Neem deel aan de selectieprocedure en dien uiterlijk 30/06/2024  jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en uittreksel uit het strafregister) in via het online sollicitatieformulier. Je bent pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail. Het kan zijn dat de oproep/einddatum van kandidaatstelling nog verlengd wordt.

Indien je problemen ondervindt met het online solliciteren of je wenst nog meer info, dan kan je uiteraard contact met ons opnemen.

Meer info

Meer info over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functie kan je terugvinden in het informatiebericht en de functiebeschrijving. Voor vragen kan je terecht bij Probis via jobs@probis.be of 02 467 35 40.