Vacatures in de publieke sector, zorg en welzijn > Diensthoofd burgerzaken

Diensthoofd burgerzaken

Ons Lokaal bestuur Bredene telt ruim 380 vaste medewerkers en werft regelmatig nieuwe mensen aan. Hecht je net zoals ons belang aan klantgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken en kwaliteitsvol werken? Bekijk dan zeker onze vacaturepagina en lees hier alvast wat ‘werken bij ons’ betekent en welke troeven dit met zich meebrengt!

We zijn momenteel o.a. op zoek naar een diensthoofd burgerzaken – graad A1a-A3a – voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur.

Informatie

Wat doet ons diensthoofd burgerzaken?

De dienst burgerzaken staat in voor het verwerken van aangiften en registraties die de persoonlijke staat van de burger betreffen. Het klantvriendelijk opvangen van de burgers aan het loket alsook het zorgvuldig uitvoeren van administratieve taken in de dienst burgerzaken, zodat een kwaliteitsvolle dienstverlening en klanttevredenheid wordt gecreëerd.

Het diensthoofd burgerzaken is verantwoordelijk voor de coördinatie en dagelijkse leiding van de dienst. Het diensthoofd staat hierbij o.a. in voor de planning en dossierverdeling op de dienst, het optimaliseren van processen, digitalisering en monitoring m.b.t. burgerzaken, en het adviseren bij complexe dossiers en mee ondersteunen van de dagelijkse werking. Daarnaast is het diensthoofd burgerzaken verantwoordelijk voor de coördinatie van de dienstverlening burgerzaken, en de coördinatie en voorbereiding van verkiezingen.

Wie komt in aanmerking?

Je bent minstens in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (masterdiploma of daarmee gelijkgesteld).

Je bent minstens in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of daarmee gelijkgesteld), vier jaar relevante ervaring kunnen bewijzen en slagen voor een niveau- of capaciteitstest niveau A.

Wat bieden we jou?

  • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
  • Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van drie jaar.
  • Geïndexeerde brutojaarwedde (voltijds) – salarisschaal A1a-A3a: min. 3.714,32 EUR – max. 6.536,18 EUR.  
  • Vakantiegeld en eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (5% werkgeversbijdrage), hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (gemiddeld netto-voordeel 100 EUR/maand), fietsvergoeding voor woon-werk verkeer, voordelig tarief bij de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, een aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en pluspas.

Interesse?

Neem deel aan de selectieprocedure en dien uiterlijk 31/03/2024  jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en uittreksel uit het strafregister) in via het online sollicitatieformulier. Jouw kandidatuur wordt enkel toegelaten indien je alle gevraagde documenten uiterlijk 31/03/2024 hebt bezorgd.

Je bent pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail. Het kan zijn dat de oproep/einddatum van kandidaatstelling nog verlengd wordt.

Indien je problemen ondervindt met het online solliciteren of je wenst nog meer info, dan kan je uiteraard contact met ons opnemen.

Meer info

Meer info over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functie kan je terugvinden in het informatiebericht en de functiebeschrijving. Voor vragen kan je terecht bij Probis via jobs@probis.be of 02 467 35 40.