Vacatures in de publieke sector, zorg en welzijn > Directeur gemeentelijke basisschool Voorheide

Directeur gemeentelijke basisschool Voorheide

Om de dagelijkse werking van GBS Voorheide in goede banen te leiden, is het lokaal bestuur Arendonk op zoek naar een enthousiaste en geëngageerde directeur.

Informatie

Competenties en kenmerken

 • Je beschikt over de nodige onderwijskundige expertise voor de hele basisschool of je bent gemotiveerd om die stap voor stap op te bouwen.
 • Je bent een coach voor het personeel, bouwt bruggen en durft bijsturen als dat nodig is.
 • Je kan planmatig werken en de prioriteiten bewaken, ook in moeilijke omstandigheden. Beleidsmatig maak je gerichte keuzes en zet je veranderingstrajecten op lange termijn uit.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid wanneer een eindbeslissing na een participatief traject toch nog nodig is.
 • Je toont je bereid om naast de belangen van de school, ook die van de scholengroep en de scholengemeenschap te behartigen. Je zet je ook in voor de samenwerking met de andere scholen.

Aanwervingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een diploma van tenminste professionele bachelor met pedagogische bekwaamheid
 • Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar verworven hebben als lid van het kleuter-, lager of basisonderwijs
 • Benoemd zijn in het onderwijs
 • Beantwoorden aan het schoolspecifiek profiel van directeur
 • Slagen voor de vergelijkende selectieprocedure
 • Het pedagogisch project van de school onderschrijven
 • Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeurs en/of gevorderden bij OVSG kunnen voorleggen, uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming.
 • Gunstige beoordeling van de proefperiode op de vooravond van de vaste benoeming.

Solliciteren?

Je kan de volledige functiebeschrijving hierboven downloaden of verkrijgen bij de personeelsdienst: 014 40 90 64 of personeel@arendonk.be.

Je kandidatuur, cv en kopie van de diploma’s moeten uiterlijk op vrijdag 1 december 2023 aangetekend verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs), per mail bezorgd worden via personeel@arendonk.be of afgegeven worden op de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs.