Interimmanager Matts Gods aan de slag bij stad Turnhout

Ik tracht ten allen tijde pragmatisch te werk te gaan, maar wel diepgaand zodat de essentie van de problemen naar boven komen. Op die manier kunnen we de diepere problemen analyseren en van hieruit optimalisaties en verbeteringen naar voor brengen.

Van Sportoase naar stad Turnhout

Mijn naam is Matts Godts, 36 jaar en na een academische achtergrond binnen lichamelijke opvoeding professioneel steeds tewerkgesteld binnen de sportieve sector waaronder een sportfederatie, een federatie met publieke achtergrond (Sportwerk Vlaanderen) en een ervaring van 11 jaar binnen de publiek private samenwerking aan de private kant met Sportoase. In deze organisatie heb ik verschillende rollen doorlopen waaronder centrummanager (volledige aansturing van een site) naar regiomanager (volledige aansturing van een cluster van sites) tot 3 jaar operationeel directeur (volledige operationele verantwoordelijkheid van alle 18 centra). In de rol van operationeel directeur hebben we de organisatie wendbaar gemaakt tijdens de corona periode met een dynamische structuur en duidelijke visie waardoor we onze marktwaarde en herkenbaarheid binnen deze sector zagen stijgen. Hierdoor zijn er tal van nieuwe samenwerkingen aangegaan.

Ik was mijn opdracht bij Sportoase aan het afronden toen ik toevallig een vacature online zag komen waarbij ze een interimmanager zochten voor de publieke sector. Heel snel na het eerste kennismakingsgesprek was er al een potentiële werkgever in beeld waardoor ik heel snel actief ben gegaan als freelancer interim manager voor stad Turnhout.

Alle uitdagingen op een rijtje 

    • Op dit moment ben ik actief als procesbegeleider voor de cluster vrije tijd en ben ik verantwoordelijk voor een volledige optimalisatie oefening waarbij er een substantiële besparing moet gerealiseerd worden in aantal medewerkers tegen 2025 en op werkingsmiddelen tegen 2024.
    • Stad Turnhout wil meer gaan inzetten op versterking van de interne organisatie en de dienstverlening naar de burgers verbeteren. Gezien de complexiteit van deze doelstelling neem ik, samen met Algemeen Directeur, een trekkersrol hierin op.
    • Als lid van het MAT ben ik ook dienst- en clusteroverschrijdend betrokken bij alle lopende projecten en ben ik de schakel naar het CBS om deze informatie transparant en correct weer te geven.

Problemen herkennen en oplossingen bieden

Ik tracht ten allen tijde pragmatisch te werk te gaan, maar wel diepgaand zodat de essentie van de problemen naar boven komen. Op die manier kunnen we de diepere problemen analyseren en van hieruit optimalisaties en verbeteringen naar voor brengen. Door mijn operationele- en strategische bril vanuit verschillende organisaties kan ik snel, efficiënt en to the point problemen herkennen en oplossingen naar voor brengen.

De bedoeling is om de grote ‘waarom’ niet uit het oog te verliezen en deze ook ten allen tijde binnen de organisatie kunnen leggen zodat de medewerkers en diensthoofden ook weten waarom deze oefening noodzakelijk is voor de organisatie. Ik tracht met elke medewerker de juiste dialoog te voeren om individueel de zaken vast te nemen.

Onder de vleugels van Probis

Probis stelt know how en expertise ter beschikking om vragen vanuit mijn positie te beantwoorden. Door de intervisies die georganiseerd worden is het gemakkelijk om contacten te leggen met collega’s die dagelijks met dezelfde zaken bezig zijn en heb je voldoende connectiepunten.

Nood aan tijdelijke ondersteuning? Laat het ons weten!

Als organisatie wil je garant staan voor maximale kwaliteit en continuïteit, ook in uitdagende tijden.

Heb je daar tijdelijk extra slagkracht voor nodig, dan vind je die bij Probis.

Wij zijn er ook voor organisaties in volle verandering of groei. Neem vandaag nog contact op voor de diensten van onze ervaren interim- en transitiemanagers of organisatiecoaches.