Strategie- & visievorming

De samenleving en het zorglandschap zijn voortdurend in beweging. Dat maakt het uitzetten van een toekomstbestendige koers een erg complexe oefening.

Een zorgbedrijf ontwikkelen? PPS?  Verzelfstandiging? Samenwerking? ... Ingrijpende keuzes die de levensvatbaarheid van uw organisatiestrategie sterk kunnen beïnvloeden.

Positionering

Strategieontwikkeling is daardoor een proces dat voorafgaande analyse en diagnose koppelt aan een heldere visie op uw organisatie – nu én later – en op alle mogelijke toekomstscenario’s. Deze aanpak creëert een duidelijke en duurzame positionering voor uw organisatie.

Inzicht

Een strategische analyse moet het inzicht in uw eigen organisatie vergroten. Waar staan wij anno nu? Hoe kwamen wij hier? Op welke kansen en bedreigingen dienen wij in te spelen? Wat zijn daarbij onze sterktes? Onze zwaktes? De antwoorden op deze vragen stellen u in staat een uitgekiende koers voor uw organisatie uit te stippelen.

Een koers uitzetten impliceert ook het maken van keuzes. Wat doen we? Voor wie? Welke oplossingen reiken wij onze klanten aan? Welke niet? Een objectieve blik van buitenaf kan daarbij een meerwaarde betekenen.

 

Misschien anders, maar zeker samen

Wanneer organisaties integreren, komen vaak verschillen in prioriteiten, ambities en werkwijzen aan de oppervlakte. Zo ook bij lokale besturen en OCMW's.

Samenwerken moet echter steeds een meerwaarde hebben voor de uiteindelijke klant: de – al dan niet zorgbehoevende – burger. Die meerwaarde kan liggen in het aanvullen van elkaars kennis en expertise, in efficiëntieverhoging bij taken die beide organisaties uitvoeren of het ontwikkelen van nieuwe, meer aangepaste vormen van dienstverlening.

Van louter 'samenwerking om de samenwerking' kan daarbij geen sprake zijn.

Naar een lokaal zorgprofiel

Lees onze visie op de aanstaande zorguitdagingen op lokaal vlak in de fact sheet OCMW's in het uitstalraam. Afstoten? Verbinden?

Meer weten?

Meer weten over hoe uw organisatie een duurzame en gedragen strategische visie kan ontwikkelen? En tegelijk kan inspelen op verwachten en ontwikkelingen in samenleving en zorglandschap? Hoe u daarbij de slagkracht van uw organisatie voortdurend ontwikkelt en bewaakt? Neem dan vandaag nog contact met ons op.