Nieuws

8 succesfactoren om uw organisatie 'veranderklaar' te maken

Geplaats door sven op .

Alles verandert. Daar is geen ontkomen aan. Ook de zorgsector verandert in sneltempo van gedaante. Budgetten worden - steeds - krapper. Processen moeten steeds efficiënter om een maximaal resultaat te bereiken. Maar zoals Charles Darwin in 1809 al aangaf, is het niet de sterkte die overleeft, noch de slimste, maar wel "the one most responsive to change". Veel organisaties worstelen echter met hun 'verandervermogen'. Heel vaak onnodig.Door Koen Calleeuw, interim-manager & change manager

lees meer
Hoe leidinggevenden kreunen onder eigen 'aanpakgedrag'

Geplaats door sven op .

‘Bakkerskinderen eten oud brood.’ Kent u die uitdrukking? Waar men professioneel druk druk druk mee in de weer is, durft er op persoonlijk vlak al eens bij inschieten. De uitdrukking geldt evengoed voor leidinggevenden in zorg en welzijn. Zij zijn doorgaans zo in de weer met hun medewerkers dat hun eigen doelen en ambities er meer dan eens bij inschieten. Zowel op persoonlijk als professioneel vlak. En dat heeft onvermijdelijk ook een grote impact op de doelen en ambities van hun organisatie. Wij ervaren regelmatig dat managementassistentie dan de druk van de ketel haalt. En ervoor zorgt dat ondergesneeuwde plannen tóch gerealiseerd worden.Door Patrick Laisnez

lees meer
De beste investering? Menselijk kapitaal.

Geplaats door sven op .

Op donderdag 1 juni organiseerden vzw Vorm en Probis in congrescentrum De Montil in Affligem voor de achtste keer het congres HR in de Zorg. Het centrale thema was dit jaar 'menselijk kapitaal'. In budgettair krappe tijden komt het erop aan alle middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat geldt ook voor uw menselijk kapitaal. Net dat menselijk kapitaal staat vandaag echter onder druk. Meer dan 320 HR-professionals gingen in Affligem samen op zoek naar de slimste investeringsstrategieën.

lees meer
Lijden zorg- en welzijnsorganisaties aan verkeerde zuinigheid?

Geplaats door sven op .

In zorg- en welzijnsorganisaties is de inzet, de drive van de medewerkers bepalend voor het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de zorgvragers: de bewoners, de patiënten of de cliënten. Het optimaal inzetten van dat menselijk kapitaal is dan ook van essentieel belang. Al te vaak echter wordt er louter gefocust op algemene bezettingscijfers of op het bekomen van maximale werkingsinkomsten uit ligdagprijzen en andere subsides. En dat terwijl zorg en welzijn net een én-én-én-verhaal is.Door Ine Debaene

lees meer
Beleving woonzorggebruiker verdient alle aandacht

Geplaats door sven op .

Woonzorgorganisaties, -professionals en -gebruikers hebben een gemeenschappelijk belang: samen een thuisgevoel creëren, zodat wonen, leven en werken kan gebeuren in een warme, huiselijke omgeving. Al is dat niet eenvoudig. Dat bleek eens te meer op donderdag 11 mei tijdens de studievoormiddag 'Voor wie ontwerpen wij (woon)zorgarchitectuur' in de statige promotiezaal van de KU Leuven.Dat gemeenschappelijke belang vergt immers een voortdurende inzet op een veelheid aan factoren waarin zo'n thuisgevoel wortelt. Gebruikersbeleving is daarbij een erg belangrijke katalysator. Net dat was het uitgangspunt van de studievoormiddag.Door Alex de Kind

lees meer