Nieuws

De beste investering? Menselijk kapitaal.

Geplaats door sven op .

Op donderdag 1 juni organiseerden vzw Vorm en Probis in congrescentrum De Montil in Affligem voor de achtste keer het congres HR in de Zorg. Het centrale thema was dit jaar 'menselijk kapitaal'. In budgettair krappe tijden komt het erop aan alle middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat geldt ook voor uw menselijk kapitaal. Net dat menselijk kapitaal staat vandaag echter onder druk. Meer dan 320 HR-professionals gingen in Affligem samen op zoek naar de slimste investeringsstrategieën.

lees meer
Lijden zorg- en welzijnsorganisaties aan verkeerde zuinigheid?

Geplaats door sven op .

In zorg- en welzijnsorganisaties is de inzet, de drive van de medewerkers bepalend voor het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de zorgvragers: de bewoners, de patiënten of de cliënten. Het optimaal inzetten van dat menselijk kapitaal is dan ook van essentieel belang. Al te vaak echter wordt er louter gefocust op algemene bezettingscijfers of op het bekomen van maximale werkingsinkomsten uit ligdagprijzen en andere subsides. En dat terwijl zorg en welzijn net een én-én-én-verhaal is.Door Ine Debaene

lees meer
Beleving woonzorggebruiker verdient alle aandacht

Geplaats door sven op .

Woonzorgorganisaties, -professionals en -gebruikers hebben een gemeenschappelijk belang: samen een thuisgevoel creëren, zodat wonen, leven en werken kan gebeuren in een warme, huiselijke omgeving. Al is dat niet eenvoudig. Dat bleek eens te meer op donderdag 11 mei tijdens de studievoormiddag 'Voor wie ontwerpen wij (woon)zorgarchitectuur' in de statige promotiezaal van de KU Leuven.Dat gemeenschappelijke belang vergt immers een voortdurende inzet op een veelheid aan factoren waarin zo'n thuisgevoel wortelt. Gebruikersbeleving is daarbij een erg belangrijke katalysator. Net dat was het uitgangspunt van de studievoormiddag.Door Alex de Kind

lees meer
'Ook in thuiszorg steeds meer aandacht voor samenwonen en samen zorgen'

Geplaats door sven op .

Onze collega Leen Schollaert was de voorbije maanden actief als interim-manager in een grote thuiszorgorganisatie. Zij combineerde hierbij een operationele en strategische focus, in een werkveld in volle evolutie. Wij peilden naar haar bevindingen, ervaringen en inzichten.

lees meer
Hoe frequent en nauwkeurig scoren valpartijen kan vermijden

Geplaats door sven op .

Tijdens deze Week van de Valpreventie staan ook wij graag even stil bij de ernstige impact die valincidenten bij ouderen hebben. Anno 2017 is het nog steeds zo dat één op de drie 65-plussers minstens één keer per jaar valt. Bij bewoners in een woonzorgcentrum zou zelfs 50 tot 70% minstens één keer per jaar ten val komen.

lees meer