Nieuws

Lijden zorg- en welzijnsorganisaties aan verkeerde zuinigheid?

Geplaats door sven op .

In zorg- en welzijnsorganisaties is de inzet, de drive van de medewerkers bepalend voor het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de zorgvragers: de bewoners, de patiënten of de cliënten. Het optimaal inzetten van dat menselijk kapitaal is dan ook van essentieel belang. Al te vaak echter wordt er louter gefocust op algemene bezettingscijfers of op het bekomen van maximale werkingsinkomsten uit ligdagprijzen en andere subsides. En dat terwijl zorg en welzijn net een én-én-én-verhaal is.Door Ine Debaene

lees meer
Beleving woonzorggebruiker verdient alle aandacht

Geplaats door sven op .

Woonzorgorganisaties, -professionals en -gebruikers hebben een gemeenschappelijk belang: samen een thuisgevoel creëren, zodat wonen, leven en werken kan gebeuren in een warme, huiselijke omgeving. Al is dat niet eenvoudig. Dat bleek eens te meer op donderdag 11 mei tijdens de studievoormiddag 'Voor wie ontwerpen wij (woon)zorgarchitectuur' in de statige promotiezaal van de KU Leuven.Dat gemeenschappelijke belang vergt immers een voortdurende inzet op een veelheid aan factoren waarin zo'n thuisgevoel wortelt. Gebruikersbeleving is daarbij een erg belangrijke katalysator. Net dat was het uitgangspunt van de studievoormiddag.Door Alex de Kind

lees meer
'Ook in thuiszorg steeds meer aandacht voor samenwonen en samen zorgen'

Geplaats door sven op .

Onze collega Leen Schollaert was de voorbije maanden actief als interim-manager in een grote thuiszorgorganisatie. Zij combineerde hierbij een operationele en strategische focus, in een werkveld in volle evolutie. Wij peilden naar haar bevindingen, ervaringen en inzichten.

lees meer
Hoe frequent en nauwkeurig scoren valpartijen kan vermijden

Geplaats door sven op .

Tijdens deze Week van de Valpreventie staan ook wij graag even stil bij de ernstige impact die valincidenten bij ouderen hebben. Anno 2017 is het nog steeds zo dat één op de drie 65-plussers minstens één keer per jaar valt. Bij bewoners in een woonzorgcentrum zou zelfs 50 tot 70% minstens één keer per jaar ten val komen.

lees meer
Voor wie ontwerpen we (woon)zorgarchitectuur?

Geplaats door sven op .

Heel wat zorgorganisaties streven ernaar hun patiënten of zorgvragers centraal te stellen, maar wat betekent dat concreet voor het ontwerp van de zorgorganisatie en infrastructuur? Op donderdag 11 mei 2017 worden in de Universiteitshallen in Leuven de resultaten van het onderzoeksproject Van Zorg(zaam) Onderzoek naar Zorg(zaam) Ontwerp voorgesteld. Binnen dit project werd een kader ontwikkeld om onderzoek naar gebruikerservaring in de zorg te ontsluiten naar het werkveld, van zorgorganisaties tot ontwerpers.

lees meer