Nieuws

Lokale besturen verruimen blik, Probis verruimt strategisch team

Geplaats door sven op .

Voor lokale besturen breekt er na 1 augustus 2018 een nieuw seizoen aan. Het Decreet Lokaal Bestuur vraagt immers dat er tegen dan belangrijke keuzes worden gemaakt. Tegelijk zullen lokale besturen hun blik verruimen en zullen zij - elk op hun manier - vorm én invulling geven aan de nieuwe functies, rollen en verantwoordelijkheden die hen zijn toebedeeld. Steeds vanuit een duurzame kijk op de levenskwaliteit van de burger. Jong of oud, zelfredzaam of hulpbehoevend. Onze strategische experts staan hen daarin graag bij.

lees meer
Is optimisme over ziekteverzuim op zijn plaats?

Geplaats door sven op .

Uit cijfers die HR-dienstverlener SD Worx vorige week publiceerde blijkt dat het ziekteverzuim in België in 2016 nagenoeg constant bleef ten opzichte van 2015. Het totale verzuimpercentage kende in 2016 een stijging van 0,12%, van 5,40% naar 5,52%. Dat de stijging van het ziekteverzuim lijkt af te vlakken, zou alvast aanleiding kunnen geven tot voorzichtig optimisme. Tegelijk is het zo dat er heel wat verschillende, op elkaar ingrijpende factoren een rol spelen bij het ontstaan van kort en langdurig ziekteverzuim. De ervaring leert ons dat dat in zorg en welzijn nog meer geldt dan in andere sectoren.

lees meer
Management-assistentie, interim-management of coaching?

Geplaats door sven op .

Leidinggevenden in zorg en welzijn hebben het vandaag de dag niet onder de markt. Een steeds striktere regelgeving, schaarse arbeidskrachten en mondige klanten. Het vergt heel wat flexibiliteit. Daarom is het soms aangewezen een beroep te doen op iemand die tijdelijk een leidinggevende functie waarneemt, of die een leidinggevende bijstaat of coacht wanneer er zich grote projecten of veranderingen aandienen. Maar wat is voor uw organisatie de meest aangewezen keuze? Wij lopen er graag even met u door.

lees meer
Conceptnota minister Jo Vandeurzen zet krijtlijnen uit

Geplaats door sven op .

Eind 2017 keurde de Vlaamse regering de conceptnota goed waarmee Vlaanderen de krijtlijnen trekt voor de toekomst van de residentiële ouderenzorg.

lees meer
Verscherpt de Zorginspectie in 2018 opnieuw de controles?

Geplaats door sven op .

Haalde uw woonzorgcentrum in 2017 het vereiste aantal vormingsuren over dementie? Het lijkt een banale vraag, maar bij een inspectie is het slechts één van de vele elementen die een onverwacht grote impact op het eindverslag kunnen hebben. Dat merken wij keer op keer weer. Woonzorgcentra met stipte én goed uitgestippelde administratieve processen hebben dan vaak een streepje voor. Vanuit Vlaanderen zal de Zorginspectie zich de volgende jaren toespitsen op zowel de controle van de kwaliteit als op de financiële aspecten. Concreet zullen de controles dan ook veel praktijkgerichter zijn. Denk daarbij aan een effectieve controle van een uurrooster of het takenpakket van een bepaalde functie.

lees meer