Nieuws

Ontdek hoe eVorm uw organisatie, uw medewerkers én uw klanten doet groeien

Geplaats door sven op .

Dat leren vandaag veel verder moet gaan dan zomaar de oplossing aanreiken voor een probleem, spreekt voor zich. Het gaat steeds meer het reflecteren over nieuwe, innovatieve manieren om met bepaalde situaties om te gaan. Vzw Vorm gelooft dat slimme kennisverwerving en -borging een van dé sleutels is tot warme, kwalitatieve zorg. Zorg die bovendien betaalbaar en op maat is. Daarom wordt er volop ingezet op eVorm: een gloednieuw e-learningplatform. Liesbeth Ponsaerts (rechts op de foto) en Caroline Van der Perre delen graag hun kijk op de toekomst van werken en leren in zorg en welzijn.

lees meer
Vlaamse Regering bepaalt regels erkennings- of omzettingskalender en voorafgaande vergunning

Geplaats door sven op .

Onlangs bepaalde de Vlaamse Regering in haar voorontwerp van besluit nieuwe regels in het kader van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor sommige woonzorgvoorzieningen. Deze nieuwe regels zijn ook van toepassing op woonzorgcentra (WZC) en centra voor kortverblijf (CVK) die voor 1 januari 2014 een voorafgaande vergunning ontvingen en waaraan nog geen erkenningskalender is toegewezen. Voorzieningen die de erkenning willen laten ingaan in de periode 2020-2025 dienen voor 1 januari 2019 een erkenningskalender te bezorgen aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Agentschap onderzoekt dan of deze erkenningskalender past binnen de maximale erkenningscapaciteit en de voorziene begrotingskredieten voor het betreffende jaar. Is dat niet het geval, dan past het Agentschap prioriteringscriteria toe.

lees meer
"100 kilometer stappen gekkenwerk? Dat zeggen mijn collega's mij wel eens, ja."

Geplaats door sven op .

Klokslag 21.00 u. op vrijdag 10 augustus zet onze collega Patrick Laisnez de eerste van meer dan 100.000 stappen tijdens zijn vijfde Dodentocht. Maar niet zomaar. Hij zal dit jaar opnieuw een goed doel steunen. Zijn collega's steunen hem daarbij. 't Zit immers in het DNA van Probis: zorg dragen voor mens en maatschappij. Als sociaal bewogen én gedreven organisatie moedigt Probis zulke initiatieven dan ook graag aan. (Zelfs al zijn ze dan een beetje gek.) Dit jaar koos Patrick voor het EODEC in het Afrikaanse Togo, een centrum dat tandheelkundige zorgen verstrekt aan behoeftige kinderen in de hoofdstad Lomé en de omliggende dorpen. Over het hoe en het waarom van Patricks vijf Dodentochten voelen wij hem graag even aan de tand.

lees meer
Studiedag 'Wanneer ons moreel kompas faalt'

Geplaats door sven op .

23 oktober 2018 | Gent | Werken in zorg en welzijn betekent werken met de mens op zijn kwetsbaarst. Dat gaat in de praktijk doorgaans heel goed. Maar soms ook niet. Die gevallen van normvervaging halen vaak de media, en schetsen een minder fraai beeld van het hele werkveld. Een beeld dat vaak blijft hangen. "Hoe is het toch zover kunnen komen," is dan een veel gehoorde vraag. Leidinggevenden blijken echter vaak hun eigen rol in het creëren van de juiste context voor menswaardige zorg te onderschatten.

lees meer
Is leren dé geheime superkracht? 300 x JA!

Geplaats door sven op .

Op donderdag 7 juni vond de negende editie van HR in de Zorg plaats. Net als de voorgaande jaren was het congrescentrum De Montil in Affligem waar meer dan 300 HR-professionals uit zorg en welzijn zich verzamelden. Naast twee prikkelende keynotes zorgde vzw Vorm ook weer voor 28 inspirerende workshops. Het zou een boeiende dag worden met "de (super)kracht van leren" als centraal thema.

lees meer