Nieuws

'Woonzorgintegratie moet meer zijn dan louter collegialiteit.'

Geplaats door sven op .

Gisteren kwamen op EXPO60+ in de Mechelse Nekkerhal enkele opvallende stemmen aan het woord. Tijdens het rondetafelgesprek ‘Toekomst van de woonzorgsector in Vlaanderen’ wierpen Peter Degadt (Zorgnet Vlaanderen), Frank Foucart (VLOZO), Rudy Coddens (OCMW Gent) en Chris Cools (Armonea) een blik op het woonzorglandschap van de toekomst. Wim Gielen van Probis modereerde. Het werd een uitgesproken, maar tegelijk erg genuanceerd verhaal.

lees meer
Hoe duurzaam is/wordt zorginfrastructuur?

Geplaats door sven op .

In het snel veranderende zorglandschap klinkt de roep om duurzame zorginfrastructuur steeds luider. Maar wat is 'duurzaamheid' eigenlijk? Wat is het niet? Wat maakt zorginfrastructuur duurzaam? En zal dat zo blijven?

lees meer
Zes op de tien ouderen willen in eigen woning blijven wonen

Geplaats door sven op .

Uit de ouderenbehoefteonderzoeken (Belgian Ageing Studies), een bevraging van meer dan 70.000 zestigplussers tussen 2004 en 2014, blijkt dat 60-plussers het liefst in de eigen woning blijven wonen. Het recent artikel 'Denken over later? Attitudes van ouderen ten opzichte van verschillende woonvormen in Vlaanderen' peilt naar de wensen en toekomstperspectieven van ouderen tegenover verschillende woonvormen. Het artikel is van de hand van VUB-onderzoekster An-Sofie Smetcoren werd onlangs gepubliceerd in het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ruimte en Maatschappij.

lees meer
Brugs OCMW-secretaris verkozen tot voorzitter Europees Sociaal Netwerk

Geplaats door sven op .

Tijdens de 23e European Social Services Conference van 6 tot 8 juli 2015 is Christian Fillet unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Sociaal Netwerk (ESN). Hij neemt de fakkel over van de Zweed Lars-Göran Jansson. Christian Fillet zal zijn taak bij ESN combineren met zijn huidige job van OCMW-secretaris te Brugge. Voordien werkte hij bij OCMW Willebroek en Sint-Jans-Molenbeek.

lees meer
Studiedag 'Duurzame zorginfrastructuur in de Lage Landen' : 17/9 : Antwerpen

Geplaats door sven op .

Op donderdag 17 september 2015 ontmoeten duurzaamheid en zorginfrastructuur elkaar in Antwerpen.In zijn Beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen immers te willen bouwen aan ‘een duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur’.Bijzondere aandacht zal op 17/9 uitgaan naar de door het VIPA te ontwikkelen duurzaamheidsmeter voor de zorgsector ‘waarmee de integrale duurzaamheid van een zorgvoorziening meetbaar wordt en waarmee duurzame oplossingen in het ontwerpproces gestimuleerd worden’. Deze duurzaamheidsmeter zal tijdens de studiedag worden toegelicht door ir. Thomas Feys, bouwtechnisch adviseur bij VIPA.Maar deze eerste editie  'Duurzame zorginfrastructuur in de Lage Landen' heeft nog veel meer onmisbaars te bieden voor al wie werk wil maken van een duurzame zorginfrastructuur.Ontdek het volledige programma van deze unieke dag ...

lees meer