Nieuws

BelRAI komt eraan. Ga er vandaag al mee aan de slag!

Geplaats door sven op .

Op maandag 26 maart 2018 keurde de tweede Interministeriële Conferentie Volksgezondheid het protocolakkoord over de verdere uitrol van het BelRAI-instrument goed. De federale overheid en de deelstaten bevestigden daarmee hun engagement met het oog op de implementatie van BelRAI als essentieel onderdeel van het beleid inzake thuiszorg, langdurige zorg, acute zorg, palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg.

lees meer
Van morele stress naar morele veerkracht in zorgorganisaties

Geplaats door sven op .

Op dinsdag 23 oktober 2018 organiseren Probis en vzw Vorm in Vormingscentrum Guislain in Gent de studiedag 'Wanneer ons moreel kompas faalt'. Tijdens deze studiedag willen wij, samen met u, nadenken over het spanningsveld tussen normen en praktijk. Tussen 'goed willen doen' en professioneel ethisch handelen. Een van de sprekers is Veronique Hoste, onderzoeksmedewerker aan Howest. Zij zal het hebben over morele stress en morele veerkracht in zorgorganisaties. Zij licht hierbij alvast een tip van de sluier op.

lees meer
Ontdek hoe eVorm uw organisatie, uw medewerkers én uw klanten doet groeien

Geplaats door sven op .

Dat leren vandaag veel verder moet gaan dan zomaar de oplossing aanreiken voor een probleem, spreekt voor zich. Het gaat steeds meer het reflecteren over nieuwe, innovatieve manieren om met bepaalde situaties om te gaan. Vzw Vorm gelooft dat slimme kennisverwerving en -borging een van dé sleutels is tot warme, kwalitatieve zorg. Zorg die bovendien betaalbaar en op maat is. Daarom wordt er volop ingezet op eVorm: een gloednieuw e-learningplatform. Liesbeth Ponsaerts (rechts op de foto) en Caroline Van der Perre delen graag hun kijk op de toekomst van werken en leren in zorg en welzijn.

lees meer
Vlaamse Regering bepaalt regels erkennings- of omzettingskalender en voorafgaande vergunning

Geplaats door sven op .

Onlangs bepaalde de Vlaamse Regering in haar voorontwerp van besluit nieuwe regels in het kader van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor sommige woonzorgvoorzieningen. Deze nieuwe regels zijn ook van toepassing op woonzorgcentra (WZC) en centra voor kortverblijf (CVK) die voor 1 januari 2014 een voorafgaande vergunning ontvingen en waaraan nog geen erkenningskalender is toegewezen. Voorzieningen die de erkenning willen laten ingaan in de periode 2020-2025 dienen voor 1 januari 2019 een erkenningskalender te bezorgen aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Agentschap onderzoekt dan of deze erkenningskalender past binnen de maximale erkenningscapaciteit en de voorziene begrotingskredieten voor het betreffende jaar. Is dat niet het geval, dan past het Agentschap prioriteringscriteria toe.

lees meer
"100 kilometer stappen gekkenwerk? Dat zeggen mijn collega's mij wel eens, ja."

Geplaats door sven op .

Klokslag 21.00 u. op vrijdag 10 augustus zet onze collega Patrick Laisnez de eerste van meer dan 100.000 stappen tijdens zijn vijfde Dodentocht. Maar niet zomaar. Hij zal dit jaar opnieuw een goed doel steunen. Zijn collega's steunen hem daarbij. 't Zit immers in het DNA van Probis: zorg dragen voor mens en maatschappij. Als sociaal bewogen én gedreven organisatie moedigt Probis zulke initiatieven dan ook graag aan. (Zelfs al zijn ze dan een beetje gek.) Dit jaar koos Patrick voor het EODEC in het Afrikaanse Togo, een centrum dat tandheelkundige zorgen verstrekt aan behoeftige kinderen in de hoofdstad Lomé en de omliggende dorpen. Over het hoe en het waarom van Patricks vijf Dodentochten voelen wij hem graag even aan de tand.

lees meer