Zorgorganisatie-analyse

Regelmatig verschijnt de zorg- en dienstverlening in ouderenvoorzieningen negatief in het nieuws. Deze berichtgeving creëert een beeld dat afwijkt van de kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening die vele voorzieningen bieden, en van het aangenaam wonen voor de residenten.

We weten dat heel wat ouderenvoorzieningen een goede tot zeer goede dienstverlening aanbieden. Velen spannen zich in om hun service nog te verbeteren. Sommigen zijn zelfs volop bezig met het invoeren met keurmerken, accreditering en certificeringen. Maar vaak is er nog veel winst te halen in de optimalisering van de basisprocessen.

Probis Consulting draagt graag een steentje bij aan de verhoging van de zorgkwaliteit voor ouderen. Daarom lanceren we de zorgorganisatie-analyse .

 

Methodiek

Via een waarderende, onderzoekende methodiek van participerende observatie op de werkvloer, interviews met medewerkers en gebruikers, en document-analyse analyseren we uw belangrijkste zorgprocessen. In tegenstelling tot andere methodes kijken we hoe de zorgverlening effectief tot stand komt in uw organisatie.

Hierbij beperken we ons niet tot wat op papier is vastgelegd.

  • We toetsen uw zorgprocessen af met de normeringen en goede praktijken (bijv.: medicatie, zorgindicatie, voeding, valpreventie, fixatiebeleid, deontologie).
  • We duiden de sterktes van uw organisatie en gaan na welke elementen voor verbetering vatbaar zijn.
  • We bekijken of er efficiënter kan gewerkt worden. Elke dienstverlenende organisatie kan immers verbeteren.

Uw organisatie naar een hoger niveau

De focus ligt op een actieplan om uw organisatie naar een hogere niveau te tillen; en niet op de zaken die fout lopen. We maken ons sterk dat u onze adviezen in de praktijk kunt brengen. Geen theoretische modellen dus.

Ouderen als zorgconsument

We kiezen ervoor om dit te doen samen met uw medewerkers en met uw bewoners. Veel kennis rond verbetering is namelijk in uw voorziening zelf aanwezig.
Het streven naar operationele uitmuntendheid is een vraag die vanuit ouderen als consument meer en meer wordt gesteld. Ouderen laten hun stem duidelijker horen via gebruikersraden. Gemeentelijke adviesraden en de Vlaamse Ouderenraad spelen hierin een belangrijkere rol. In het buitenland zien we zelfs vormen van participatie in de beheerstructuur.

Toch is inspraak en participatie in beheer een delicaat onderwerp in uw en onze sector.
Wilt u dit in de praktijk brengen? Onze adviseurs fungeren graag als uw klankbord.

Neem voor meer informatie over de zorgorganisatie-analyse of over de participatie van ouderen in uw beheerstructuur vrijblijvend contact op met Mike Deschamps via mike.deschamps@probis.be.