Verscherpt de Zorginspectie in 2018 opnieuw de controles?

Haalde uw woonzorgcentrum in 2017 het vereiste aantal vormingsuren over dementie? Het lijkt een banale vraag, maar bij een inspectie is het slechts één van de vele elementen die een onverwacht grote impact op het eindverslag kunnen hebben. Dat merken wij keer op keer weer. Woonzorgcentra met stipte én goed uitgestippelde administratieve processen hebben dan vaak een streepje voor.

Vanuit Vlaanderen zal de Zorginspectie zich de volgende jaren toespitsen op zowel de controle van de kwaliteit als op de financiële aspecten. Concreet zullen de controles dan ook veel praktijkgerichter zijn. Denk daarbij aan een effectieve controle van een uurrooster of het takenpakket van een bepaalde functie.

Goede afspraken, goede zorgen

Het zal daarom voor woonzorgcentra nog belangrijker worden alle administratieve procedures doordacht vorm te geven. Én in vorm te houden. Soms hebben goede processen immers iets weg van goede voornemens. Na een tijd(je) gaat alle tijd en alle aandacht weer helemaal naar de bewoner. En zo hoort het ook. Maar in de praktijk – én volgens de Zorginspectie – is residentiële ouderenzorg in steeds grotere mate een én-én-verhaal. Geen goede zorgen zonder goede afspraken.

Waterdichte administratieve procedures

Uit ervaring blijkt dat de overgrote meerderheid van de woonzorgcentra haar zaakjes best degelijk op orde heeft. Vaak ontbreekt er enkel nog een heldere werkwijze om alle administratieve procedures op orde houden.

Wij helpen u graag bij het ontwikkelen van dat ontbrekende puzzelstukje. Via administratieve checks aan de hand van steekproeven (bijv. arbeidscontracten, vormingsuren, zorgforfait, ...) gaan wij na in welke mate de administratieve processen al gestroomlijnd zijn.

Na analyse vatten wij onze bevindingen samen in een bevattelijk rapport met tips en adviezen waarmee u de Zorginspectie met een gerust hart tegemoet ziet.

Meer weten?

Neem dan vandaag nog contact op met Mike Deschamps via 050 84 10 55 of het contactformulier.