Resultaten enquête BelRAI

In het voorjaar 2019 woonden meer dan 100 deelnemers de door Probis Consulting georganiseerde interactieve seminaries rond BelRAI bij. Zij vertegenwoordigden een breed gamma aan dienstverlening uit de zorgsector: woonzorgcentra, centra voor dagverzorging en -kortverblijf, assistentiewoningen, thuiszorg, thuisverpleging, oppasdiensten, revalidatiecentra, ziekenhuizen, … We vroegen hen onze enquête in te vullen die toetst naar de interesse en plannen van de implementering van BelRAI in hun organisatie. En dit zijn de resultaten.

 

48% van de deelnemers geeft aan concrete plannen te hebben om BelRAI te implementeren binnen hun organisatie. Een derde van hen wil nog dit jaar, of ten laatste in 2020, starten met de implementatie. Dit sluit aan bij het advies van Probis Consulting, dat rekening houdt met de deadline van 2021 voor thuiszorg en 2022 voor residentiële ouderenzorg die Vlaanderen voorop stelt.

We stellen vast dat 74% van de deelnemende organisaties (nog) geen visie op het implementeren van en werken met BelRAI heeft ontwikkeld. Nochtans is een duidelijke, gedragen visie een belangrijke eerste stap binnen het implementatietraject, zoals werd aangetoond tijdens de seminaries.

Anderzijds kunnen de meeste organisaties zich wel een beeld vormen welke middelen noodzakelijk zijn om van de implementatie van BelRAI een succes te maken. We denken hierbij aan kennis, software, hardware, tijd, opleiding, … Uiteraard is ook de financiële investering belangrijk. Vandaar dat vele organisaties de implementatie nu al budgetteren in hun meerjarenplanning.

De deelnemers zijn ervan overtuigd dat BelRAI een ware cultuurverandering met zich meebrengt. Overlegmomenten worden efficiënter ingevuld, cliënten worden vanuit hun capaciteiten benaderd, informatie wordt beter gedeeld, er wordt evidence-based gewerkt, we krijgen een globaal beeld van het functioneren van de cliënt, er wordt meer multidisciplinair samengewerkt, … Kortom: heel wat troeven, maar ook aandachtspunten waarover nagedacht moet worden alvorens tot implementatie over te gaan.

58% van de deelnemers denkt een jaar tot anderhalf jaar nodig te hebben om BelRAI te implementeren binnen hun organisatie. Dit komt overeen met de ervaringen uit de praktijk. BelRAI implementeren vergt de nodige tijd: er op tijd aan beginnen was dan ook een van de belangrijke boodschappen tijdens de seminaries.

Dat BelRAI implementeren niet ondoordacht kan gebeuren, hebben alle deelnemers goed begrepen. 100% gaf aan dat BelRAI op projectmatige basis geïmplementeerd moet worden en dat enkel een basisopleiding onvoldoende is om er een succesverhaal van te maken.

Wilt u meer weten over de BelRAI? Neem contact met ons op, we beantwoorden met plezier uw vragen.

Of download onze BelRAI-factsheet.