Management-assistentie, interim-management of coaching?

Leidinggevenden in zorg en welzijn hebben het vandaag de dag niet onder de markt. Een steeds striktere regelgeving, schaarse arbeidskrachten en mondige klanten. Het vergt heel wat flexibiliteit. Daarom is het soms aangewezen een beroep te doen op iemand die tijdelijk een leidinggevende functie waarneemt, of die een leidinggevende bijstaat of coacht wanneer er zich grote projecten of veranderingen aandienen. Maar wat is voor uw organisatie de meest aangewezen keuze? Wij lopen er graag even met u door.

Management-assistentie

Bij management-assistentie staat een manager van Probis een leidinggevende, vaak een lid van de directie, bij tijdens de dagelijkse uitoefening van zijn of haar takenpakket.

Concreet zal de manager de dagelijks verantwoordelijke, directeur, secretaris, ... bijstaan bij het leiden van de organisatie. Daarbij kan de manager óók expertise en inzichten doorgeven in het kader van bijvoorbeeld een RIZIV-controle of een inspectiebezoek.

Interim-management

Bij interim-management neemt een manager van Probis tijdelijk een leidinggevende functie in een organisatie waar. Bovenop het continueren van de leidinggevende functie (RIZIV-optimalisatie, erkenningsnormen, kwaliteitsbeleid, ...) focust de manager zich ook op de toekomst van de organisatie.

Belangrijk is dat de organisatie na het interim-management weer op de juiste koers is én blijft. Dit kan door zowel de sterktes van de organisatie áls die van de medewerkers optimaal te benutten.

Coaching

Bij coaching zal een coach van Probis met een leidinggevende samen op weg gaan om die leidinggevende nog sterker te maken bij de uitoefening van de dagelijkse leiding van de organisatie.

Coaching kan - al hoeft dat niet - integraal deel uitmaken van management-assistentie of interim-management. Tijdens coachingtrajecten ligt de focus vooral op het aanboren van leidinggevende capaciteiten én die op doelgerichte wijze ten dienste stellen van de organisatie.

Meer weten?

Neem contact op via 050 84 10 55 of via het contactformulier.

Alle informatie op één A4? Download hier de fact sheet.