Lokaal Sociaal Beleid? Houd de blik op morgen, maar begin vandaag

Wat ná 1 augustus?  Dat is dé vraag die het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur opwerpt. Want eens de keuze gemaakt is wie algemeen directeur en wie financieel directeur wordt, begint het werk pas echt. Samenwerken. Strategieën ontwikkelen. Bruggen bouwen ook. En dat vraagt inspanningen, van alle betrokkenen en stakeholders. Door Julien Van Geertsom

Scherpe cultuurverschillen

Vooral het overbruggen van de scherpe cultuurverschillen tussen gemeente en OCMW wordt een zware dobber. Het welslagen van een samenwerking staat of valt immers met de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers. Van álle medewerkers. Een helder, onbevooroordeeld inzicht in die cultuurverschillen is dan ook onontbeerlijk.

Een doordachte interne tevredenheidsenquête kan een ideale basis zijn om de hele transitie te doen slagen. Die transitie zal in ieder geval een werk van lange adem zijn. Reden te meer om niet tot morgen uit te stellen wat vandaag al kan.

Participatie en betrokkenheid vereist

Als je niet weet waar je naartoe wil, zal je nooit aankomen. Een gedeelde visie, mét klare doelstellingen, is dan ook een absolute voorwaarde tot slagen. Dat vergt leiderschap, inzet en geduld.

Maar vooral ook goed weten met wie u werkt. Wat de verwachtingen, ambities en verlangers van uw medewerkers zijn. Een organisatie veranderen zonder participatie en betrokkenheid van de medewerkers, is een haast onmogelijke opdracht. Laat staan twee organisaties veranderen op hetzelfde moment.

Superdiversiteit wordt het nieuwe normaal

En laten wij vooral niet vergeten om wie het uiteindelijk allemaal draait: de burger. Die ultieme doelstelling is en blijft tenslotte een betere dienstverlening naar de burger toe. Jong of oud. Zelfredzaam of hulpbehoevend.

Laten wij daarbij ook niet uit het oog verliezen dat die burger, vandaag meer dan ooit, volop in beweging is. Diversiteit, zelfs superdiversiteit wordt het nieuwe normaal. Mondig is het nieuwe kenmerk. Burgers aanvaarden steeds minder dat inspraak zich zou beperken tot het om de zes jaar inkleuren van een bolletje. Essentieel is dus een goed inzicht in wat burgers verlangen, én hen vervolgens actief betrekken bij de realisatie van die wensen.

Om die transitie te laten slagen is een uitgekiend stakeholdermanagement een absolute vereiste. Zowel naar interne stakeholders (uw medewerker), als naar externe stakeholders (de burger) toe. Tegelijk dringt de tijd. Het zou doodjammer zijn, mocht uitstel tot afstel of halfbakken operaties leiden.

Houd daarom de blik op morgen, maar begin vandaag.

Julien Van Geertsom verstrekt bij Probis strategisch advies aan lokale besturen in transitie.