Loert leegstand om de hoek?

De markt van de assistentiewoningen kende de voorbije jaren een explosieve groei. Zowel private als openbare spelers en ontwikkelaar richtten zich in toenemende mate op deze markt. En nog steeds. Zij wensen zo hun woon- en zorgaanbod af te stemmen op de oudere van de toekomst, die veeleisender, mondiger en meer op luxe gesteld is.

Overaanbod

Het is echter net die explosieve groei die nu al her en der zorgt voor een overaanbod. Met leegstand tot gevolg. En dat is niet alleen vanuit rentabiliteitsoogpunt een slechte zaak. Ook voor de bewoners is het allerminst fijn. Zij baseerden hun keuze voor een assistentiewoning immers in grote mate op het sociale, collectieve aspect.

Zet een marketingbril op

Om leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan, is het belangrijk dat ontwikkelaars en exploitanten meer door een marketingbril naar hun assistentiewoningen gaan kijken. Want alleen door een klantgerichte kijk aan te nemen, zal het mogelijk zijn nieuwe opportuniteiten te ontdekken. De ervaring leert ons dat drie eenvoudige vragen daarbij een goede leidraad vormen.

  1. Wie is onze doelgroep?
  2. Welke unieke waarde bieden wij hen?
  3. Waarom zouden zij ons geloven?

Duurzame positionering maakt assistentiewoningen toekomstbestendig

Deze vragen blijken heel vaak duidelijk richting te geven bij de zoektocht naar nieuwe product-marktcombinaties, nieuwe zorgconcepten, nieuwe klantengroepen, nieuwe netwerkmogelijkheden, ...

  • Waarom zouden wij de gemeenschappelijke ruimtes ook niet gebruikt kunnen worden voor activiteiten van wijkverenigingen?
  • Waarom ontwikkelen wij geen zorgpakketten die ├ęcht op maat zijn van de individuele bewoner?
  • Welke rol willen wij eigenlijk opnemen in het lokale zorgnetwerk?

Wij merken ook dat deze nieuwe vorm van 'zorgondernemerschap' voor veel organisaties even wennen is. Tegelijk heeft men, vaak onbewust, wel oog voor die nieuwe opportuniteiten. Opportuniteiten die de assistentiewoningen veel toekomstbestendiger maken. Door met een marketingbril op naar de eigen assistentiewoningen te kijken, wordt het immers heel wat eenvoudiger een duurzame positionering te formuleren. 

Hebt u te kampen met leegstaande assistentiewoningen?

Neem dan vandaag nog contact op met Mike Deschamps via het contactformulier of 050 84 10 55.