Conceptnota minister Jo Vandeurzen zet krijtlijnen uit

Eind 2017 keurde de Vlaamse regering de conceptnota goed waarmee Vlaanderen de krijtlijnen trekt voor de toekomst van de residentiële ouderenzorg.

Actiepunten én engagementen

In deze conceptnota lijst Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen concrete actiepunten op én schetst hij een protocolakkoord waarin met de sector duidelijke, wederzijdse engagementen worden afgesproken. Wij vatten hierbij de opvallendste punten graag even voor u samen in een overzichtelijke infographic.

U kunt hier de volledige conceptnota raadplegen.