Buurtanalyse lokaal dienstencentrum

Buurtanalyse in het kader van de nieuwe rol van het lokaal dienstencentrum

Het lokaal dienstencentrum is één van de woonzorgvoorzieningen die ingrijpend worden gevat door de actualisering van het woonzorgdecreet.

Naast onder meer informatieverstrekking en het aanbieden van activiteiten, moet het lokaal dienstencentrum zich nog meer focussen op de sociale cohesie in de buurt en de brug maken tussen mensen, diensten en de buurt.

Ook burenhulp stimuleren en faciliteren, gebruikers ondersteunen om zolang mogelijk in goede omstandigheden in de vertrouwde buurt te wonen, en doorverwijzen naar en het betrekken van relevante actoren in de buurt behoren tot de opdrachten.

Om te bepalen op welke opdrachten het lokaal dienstencentrum prioritair inzet en op welke wijze deze uitgevoerd worden, moet elk lokaal dienstencentrum een buurtanalyse opmaken.

Deze buurtanalyse moet bestaan uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens over de buurt, bewoners, actoren, beleving, sterktes en hiaten.

De buurtanalyse moet leiden tot een meerjarenplan dat tot stand komt via een participatief traject waarin het lokale bestuur, de lokale ouderenverenigingen, de lokale ouderenraad, relevante eerstelijnszorgactoren en andere relevante actoren in andere beleidsdomeinen geconsulteerd worden.

De specialisten van Probis Consulting adviseren en begeleiden u graag bij dit proces.

Interesse? Neem contact op met Kristof Vermeiren via kristof.vermeiren@probis.be.