Nieuws

8 succesfactoren om uw organisatie 'veranderklaar' te maken

Geplaats door sven op .

Alles verandert. Dat is een kosmische wet waar niets of niemand aan ontkomt. Dat gaf Charles Darwin in 1809 al aan: "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change". Ook de zorgsector is in volle verandering. Budgetten worden krapper en de efficiëntie om processen aan te sturen moet omhoog om een maximaal resultaat te bereiken. In de zorg worden organisaties geconfronteerd met verandering in alle mogelijke vormen. Vele organisaties zitten in een fusie-, nieuwbouw- of renovatieverhaal, dat de nodige spanningen met zich meebrengt. Zowel naar leidinggevenden als naar de werkvloer toe. Zorgprocessen moeten geoptimaliseerd worden, nieuwe tools en systemen moeten geintroduceerd worden. Al die veranderingen spelen zich af rond de fundamentele processen van zorginstellingen. Het aantal veranderingstrajecten stijgt daardoor aanzienlijk.Door Koen Calleeuw

lees meer
Hoe leidinggevenden kreunen onder eigen 'aanpakgedrag'

Geplaats door sven op .

‘Bakkerskinderen eten oud brood.’ Kent u die uitdrukking? Waar men professioneel druk druk druk mee in de weer is, durft er op persoonlijk vlak al eens bij inschieten. De uitdrukking geldt evengoed voor leidinggevenden in zorg en welzijn. Zij zijn doorgaans zo in de weer met hun medewerkers dat hun eigen doelen en ambities er meer dan eens bij inschieten. Zowel op persoonlijk als professioneel vlak. En dat heeft onvermijdelijk ook een grote impact op de doelen en ambities van hun organisatie. Wij ervaren regelmatig dat managementassistentie dan de druk van de ketel haalt. En ervoor zorgt dat ondergesneeuwde plannen tóch gerealiseerd worden.Door Patrick Laisnez

lees meer
De beste investering? Menselijk kapitaal.

Geplaats door sven op .

Op donderdag 1 juni organiseerden vzw Vorm en Probis in congrescentrum De Montil in Affligem voor de achtste keer het congres HR in de Zorg. Het centrale thema was dit jaar 'menselijk kapitaal'. In budgettair krappe tijden komt het erop aan alle middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat geldt ook voor uw menselijk kapitaal. Net dat menselijk kapitaal staat vandaag echter onder druk. Meer dan 320 HR-professionals gingen in Affligem samen op zoek naar de slimste investeringsstrategieën.

lees meer
Lijden zorg- en welzijnsorganisaties aan verkeerde zuinigheid?

Geplaats door sven op .

In zorg- en welzijnsorganisaties is de inzet, de drive van de medewerkers bepalend voor het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de zorgvragers: de bewoners, de patiënten of de cliënten. Het optimaal inzetten van dat menselijk kapitaal is dan ook van essentieel belang. Al te vaak echter wordt er louter gefocust op algemene bezettingscijfers of op het bekomen van maximale werkingsinkomsten uit ligdagprijzen en andere subsides. En dat terwijl zorg en welzijn net een én-én-én-verhaal is.Door Ine Debaene

lees meer
Beleving woonzorggebruiker verdient alle aandacht

Geplaats door sven op .

Woonzorgorganisaties, -professionals en -gebruikers hebben een gemeenschappelijk belang: samen een thuisgevoel creëren, zodat wonen, leven en werken kan gebeuren in een warme, huiselijke omgeving. Al is dat niet eenvoudig. Dat bleek eens te meer op donderdag 11 mei tijdens de studievoormiddag 'Voor wie ontwerpen wij (woon)zorgarchitectuur' in de statige promotiezaal van de KU Leuven.Dat gemeenschappelijke belang vergt immers een voortdurende inzet op een veelheid aan factoren waarin zo'n thuisgevoel wortelt. Gebruikersbeleving is daarbij een erg belangrijke katalysator. Net dat was het uitgangspunt van de studievoormiddag.Door Alex de Kind

lees meer