Lokale buurtgerichte zorg

Studienamiddag | 17 oktober 2017 | Berchem   Een nieuwe beleidsperiode dient zich aan. Daarin zal de vergrijzing onverminderd om zich heen blijven grijpen. Die vergrijzing biedt lokale besturen ook volop kansen. De steeds mondigere burger wil immers steeds meer betrokken worden bij het lokale zorgbeleid.

Actor? Regisseur? Facilitator? Mantelzorger? Zorgconsument? ... De rolverdeling tussen lokaal bestuur én burger wordt de voornaamste uitdaging.

Ageing in place? Age-friendly cities? ...

Prof. dr. Sociale gerontologie Dominique Verté (VUB) gidst u op 17 oktober 2017 graag door de transitie naar die nieuwe, zorgzame samenleving van morgen. Concepten als ‘ageing in place’ en ‘age-friendly cities’ zijn daar slechts enkele vertalingen van.

Heiko Van Muylder (Voorzitter OCMW Sint-Amands) en Sander Van Garsse (senior adviseur Probis en expert inzake lokaal zorg- en welzijnsbeleid) schetsen het sociaal huis van Sint-Amands, dat onderdak biedt aan diensten van het lokale bestuur én externe partners, toegankelijk en bereikbaar. Een hele uitdaging in een landelijke omgeving!

Programma

  • 15.30 u. Onthaal
  • 16.00 u. Naar een nieuw model van wonen en zorg bij lokale besturen   Dominique Verté
  • 17.00 u. Sint-Amands: lokale buurtgerichte zorg in de praktijk   Heiko Van Muylder & Sander Van Garsse
  • 18.00 u. Receptie

Waar?

BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Partners

Deze studienamiddag wordt georganiseerd i.s.m. het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van de Vlaamse OCMW-secretarissen.

Download de uitnodiging

Erbij zijn?

Schrijf dan vandaag nog in via www.vzwvorm.be. Het aantal plaatsen is immers beperkt. Het deelnametarief bedraagt € 65.