Cases

Management-assistentie creëert draagvlak bij OCMW Ronse

Geplaats door sven op .

De voorbije maanden zorgde een Probis-adviseur voor management-assistentie ter ondersteuning van de directie van woonzorgcentrum De Linde in Ronse. De taak van de Probis-adviseur bestond erin een analyse te maken van de zorgorganisatie. Tom Aelbrecht, dagelijks verantwoordelijke en financieel beheerder van OCMW Ronse blikt terug. "De Probis-adviseur gaf meteen blijk van een duidelijk inzicht in onze werking."

lees meer
OCMW Beveren: kwaliteitsvolle zorg op élke plaats, op élk moment

Geplaats door sven op .

OCMW Beveren wil in elk van haar vijf woonzorgcentra op élk moment kwaliteitsvolle zorg bieden. Een transparant en uniform uurroosterbeleid voor alle woonzorgcentra is daarbij cruciaal. Probis ging na hoe efficiënt en consequent OCMW Beveren haar zorgpersoneel inzette, en waar het nog efficiënter kon. ‘Efficiëntie’ was daarbij een gelaagd begrip. Warme, kwalitatieve zorg met oog voor bewonerstevredenheid én medewerkersbetrokkenheid was immers dé ambitie. OCMW-secretaris Filip Thyssen licht toe.

lees meer
OCMW Deinze optimaliseert personeelsinzet, met oog voor bewoner, medewerker én financieel evenwicht

Geplaats door sven op .

Met de opening van een nieuwe woonzorginfrastructuur in het vooruitzicht wenste OCMW Deinze de personeelsinzet in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw zo efficiënt mogelijk te organiseren. De nieuwe arbeidsorganisatie diende daarbij niet alleen afgestemd te zijn op de noden van bewoners en medewerkers. Een gezond financieel evenwicht was evengoed een belangrijke voorwaarde. OCMW Deinze en Probis gingen hiervoor samen aan de slag. Koen Dierick, algemeen directeur woonzorg blikt terug op de samenwerking.

lees meer
OCMW Haaltert draagt dienst DGAT succesvol over met garanties voor cliënt én medewerker

Geplaats door sven op .

OCMW Haaltert wenste haar Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) over te dragen. Probis nam in dit uiterst gevoelig en complex verandertraject de regierol op zich.

lees meer
Probis en Triodos kijken naar het zorglandschap van morgen

Geplaats door sven op .

De voorbije maanden werkte Probis in opdracht van en nauwe samenwerking met Triodos Bank aan drie toekomstperspectieven over de mogelijke invulling van het zorglandschap van morgen.

lees meer