Veranderen én optimaliseren

De veranderuitdagingen waar WZC Meulenbroek (OCMW Hamme) voor stond, lieten zich niet onder één noemer vangen. Verschillende veranderopdrachten vormden een complex geheel.

Uitdagingen

In WZC Meulenbroek verlenen 120 VTE medewerkers zorg aan 164 bewoners (in ROB, RVT en kortverblijf). WZC Meulenbroek stelde zich verschillende doelen:

  • het terugdringen van het exploitatietekort,
  • het introduceren van een nieuwe werkwijze in onder meer de zorg- en logistieke organisatie, en
  • het succesvol afronden van het geplande renovatie- en nieuwbouwproject.

Gericht interim-management

Via de inzet van interim-manager pakten Probis en WZC Meulenbroek samen de verschillende uitdagingen aan. Daarbij ging bijzondere aandacht uit naar het optimaliseren van de inkomstenstroom (RIZIV, dagprijsdossier).

Daarnaast werd de personeelskost onder controle gebracht door actief te focussen op een doordacht HR-beleid. Zo wierpen onder meer het aanwezigheidsbeleid en het empowermentprogramma haar vruchten af. Zelfs meer dan verwacht.


 

Organisatiebrede efficiëntiewinst

Het nieuwbouwdossier werd met succes verdedigd bij de subsidiërende overheid. Hierdoor ontstonden er uitgesproken positieve vooruitzichten wat betreft de exploitatie ten opzichte van de oorspronkelijke plannen.

Daarnaast werd de organisatie een stuk efficiënter. Dit straalde op een positieve wijze af op het – steeds sterker gemotiveerde – personeel. Tegelijk kon WZC Meulenbroek uiteindelijk rekenen op een nieuwbouw- i.p.v. een renovatiesubsidie.

Meer weten over deze case?

Neem vandaag nog contact op via de contactpagina. Wij vertellen u graag meer.