Van woonzorgcentrum naar lokaal ouderenzorgpartner

In woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van de Kempen in Ravels lag de focus tot nog toe op traditionele intramurale zorg, gekoppeld aan beschermd wonen onder de vorm van serviceflats. De ambities reikten echter verder.

Dubbele focus

Daarom werd bij de opmaak van het zorgstrategisch plan (ZSP) een dubbele kaart getrokken.

Enerzijds inzetten op vernieuwing van de zorgvisie, gekoppeld aan een nieuwe, aangepaste infrastructuur.

Anderzijds wilde het woonzorgcentrum, als enige lokale zorgaanbieder, een belangrijkere rol vervullen in het gemeentelijke zorgaanbod.

 

Inzetten op thuiszorg

Er werd in het ZSP dan ook veel sterker ingezet op thuiszorg. Bij de ontwikkeling van het programma van eisen (volumestudie en conceptontwikkeling) kwamen de beperkingen van de beschikbare terreinen echter steeds duidelijker aan de oppervlakte.

Dit, gekoppeld aan de woonzorgvisie, maakte dat er in de gesprekken met de gemeente gezocht werd naar een bijzondere modus vivendi. Deze werd gevonden in het ter beschikking stellen van gemeentelijke gronden, waarop de zorgaanbieder o.m. polyvalente ruimten zal realiseren waarin ook gemeentelijke diensten actief zullen zijn.

 

In volle transitie

O.L. Vrouw van de Kempen zal de volgende jaren de transitie maken van traditionele woonzorgcentrum naar lokaal ouderenzorgpartner van én voor de inwoners van Ravels.

Zo zal het gebouw, dat nu net achter de belangrijkste verkeersas van Ravels zit, door de samenwerking met de gemeente, veel meer naar de straatkant toe gerealiseerd worden.

Kortom: toegankelijker, zichtbaarder, laagdrempeliger, ...

 

Meer weten over deze case?

Neem vandaag nog contact op via de contactpagina. Wij vertellen u graag meer.

Neem zeker ook eens kijkje op www.wzc-ravels.be.