Probis Mgt garandeert continuïteit in wzc De Wijngaard

De Wijngaard in Grobbendonk is een woonzorgcentrum met 60 woongelegenheden waarvan 35 erkend als RVT. Het wzc schenkt in het bijzonder aandacht aan bewoners met dementie. Omdat de functie van directeur niet ingevuld is, besluit het OCMW van Grobbendonk om hiervoor tijdelijk een beroep te doen op een interim-manager.

Er wordt een onderhandelingsprocedure opgestart waarbij de prijs-kwaliteitverhouding een belangrijk criterium is. Probis Mgt komt als beste uit de bus en het bestuur beslist om met ons in zee te gaan.

Daan Ceulemans, algemeen directeur en Jan Sledsens, adjunct algemeen directeur gemeente Grobbendonk vertellen hoe zij dit ervaren hebben.

Duidelijke afspraken en verwachtingen

Jan Sledsens: ‘De afspraken, de taakomschrijving en de verwachtingen werden duidelijk vastgelegd. Het was voor ons heel belangrijk om de dagelijkse werking onmiddellijk verder te zetten en de continuïteit van ons woonzorgcentrum te garanderen. Daarnaast waren we vragende partij om de financiën en de personeelsbezetting te optimaliseren, en de administratie op punt te zetten.’

Interim-manager, maar ook coach en ondersteuner

De interim-manager heeft in De Wijngaard een gecombineerde functie, naast het interim-management van het woonzorgcentrum, treedt hij ook op als coach en ondersteuner van leidinggevenden.

‘Wat wij sterk waarderen in de mensen van Probis,’ zegt Daan Ceulemans, ‘is dat zij zelf uit de sector komen. Zij kennen het reilen en zeilen van een woonzorgcentrum, en ze zijn uitstekend op de hoogte van de financiële kant van de zaak, zoals de VSB-financiering en de mogelijke subsidies. Het evenwicht tussen bezetting van de bedden en gekwalificeerde medewerkers, is altijd een moeilijke oefening maar ook daar hebben we dankzij de interim-manager een mooie stap vooruit gezet. Onder andere door een effectieve werkvolumemeting te doen.’

Wat zijn de voordelen van een interim-manager?

‘Wij hebben de samenwerking met de interim-manager van Probis als heel positief ervaren,’ aldus Jan Sledsens. ‘Zoals gezegd: zij hebben de kennis, zijn professioneel en open-minded. Ze communiceren regelmatig en systematisch met de medewerkers en het bestuur. Goed kunnen luisteren en duidelijk communiceren zijn belangrijke eigenschappen en cruciaal in een opdracht zoals deze.’

Doelgericht, flexibel en deskundig

Daan Ceulemans is het daarmee eens en vult aan: ‘De interim-manager had een expliciete missie, en heeft daar heel doelgericht naartoe gewerkt. En natuurlijk is er de flexibiliteit, Probis springt quasi onmiddellijk in en doordat zij de sector door en door kennen, kunnen ze direct een aantal taken opnemen die de continuïteit ten goede komen.’
‘Verder is het een verrijking om met hen eens van gedachten te wisselen over beleidsmatige zaken,’ vindt Jan Sledsens. ‘De uitdaging waar de ouderenzorg - of de zorg in het algemeen - voor staat, is enorm.’

Zijn er nadelen?

‘Aan interim-management hangt natuurlijk een kostenplaatje maar daar krijg je ook veel voor terug,’ geeft Jan Sledsens toe. ‘Maar er is geen betere manier om op 1, 2, 3 een directielid of leidinggevende tijdelijk te vervangen. En het is juist hun flexibiliteit in combinatie met hun deskundigheid die doorslaggevend zijn op het moment dat je een interim-manager nodig hebt. Maar het woord zegt het zelf: interim betekent tijdelijk en in dat opzicht was onze situatie wat afwijkend. We hadden zes maanden voor ogen maar dat is telkens verlengd geweest omdat we de vacature niet ingevuld kregen.’

Zou u Probis Mgt aanraden aan uw collega’s?

‘Zeer zeker. Het was voor ons een positieve ervaring, je kan echt op hen rekenen. Alles is bespreekbaar en naast het feit dat ze de functie prima hebben ingevuld en de doelstellingen in nauwe samenwerking met onze collega’s hebben behaald, hebben we zelf ook heel veel bijgeleerd.’ Daar zijn beiden het over eens.

Heeft u vragen over Probis Mgt?

Wilt u meer weten over Probis Mgt en wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Mike Deschamps op het nummer 0495 16 78 85 of mail naar mikedeschamps@probis. be.