Probis en Triodos kijken naar het zorglandschap van morgen

De voorbije maanden werkte Probis in opdracht van en nauwe samenwerking met Triodos Bank aan drie toekomstperspectieven over de mogelijke invulling van het zorglandschap van morgen.

Zorg geeft vorm aan vastgoed

Daarbij lag de focus op de combinatie van wonen en zorg. anders gezegd: hoe zal zorg vorm geven aan (zorg)vastgoed? U kunt het eerste toekomstperspectief ‘Een stimulerend kader voor levensloopbestendig wonen’ nu downloaden op www.triodos.be.

Meer weten?

Neem dan vandaag nog contact op met Mike Deschamps via t 014 58 58 00 of het contactformulier.