OCMW Zelzate richt vzw Woonzorgcentrum Zilverbos op

Enkele weken geleden, op 23 december 2015, keurde Vlaams minister Liesbeth Homans de oprichting van vzw Woonzorgcentrum Zilverbos officieel goed. Deze vereniging is een samenwerkingsverband van het OCMW en het gemeentebestuur van Zelzate met het Aalterse woonzorgcentrum Veilige Have en het AZ Sint-Lucas uit Gent.

Uitdagingen

Duurzaam aanbod

Om het woon- en zorgaanbod voor de steeds groter wordende groep ouderen in de gemeente Zelzate op lange termijn te verzekeren en uit te breiden, maakte het OCMW onder begeleiding van Probis een (zorg)strategisch plan op. Daarin werd onder meer voorzien in de vernieuwing en uitbreiding van het woonzorgcentrum, alsook de bouw van een wooncomplex o.a. voor ouderen.

Omwille van o.m. de financiële situatie en mogelijkheden, maakten OCMW en gemeente de strategische keuze om deze uitdaging niet alleen aan te gaan, maar op zoek te gaan naar een partner.

Complexe opdracht

Probis stond voor de complexe opdracht om:

  • voor en samen met het lokaal bestuur (OCMW en gemeentebestuur)
  • binnen het strikte wettelijke kader (OCMW-decreet)

op zoek te gaan naar:

  • de meest optimale vorm van verzelfstandiging en samenwerking (i.f.v. de plannen en doelstellingen)
  • met een externe partner (de meest geschikte)

Aanpak

Een strategische kijk op woonzorg

Tijdens de begeleiding stond een systematische, gestructureerde aanpak steeds voorop. Zowel tijdens het behoefteonderzoek, de marktverkenning, de selectieprocedure, de onderhandelingen met de kandidaat-partner als tijdens de besprekingen met de bevoegde administratie en het kabinet van de Minister was de strategische langetermijnvisie op woonzorg in Zelzate dé leidraad voor OCMW Zelzate en Probis. Voor de juridische vertaling werd een beroep gedaan op GD&A Advocaten.

Resultaat

Binnen het beleidskader van de overheid

De officiële goedkeuring van vzw Woonzorgcentrum Zilverbos is voor alle partners de bevestiging dat hun werkwijze en gedeelde ambities volledig passen binnen het door de Vlaamse overheid gehanteerde beleidskader.

Waarborgen inzake aanbod en dienstverlening op lange termijn

Tegelijk heeft de zoektocht geleid tot een nieuwe, optimale organisatievorm en daarmee het waarborgen van een toekomstgericht, kwalitatief aanbod en dienstverlening voor de inwoners van Zelzate. Een aanbod en dienstverlening waarbij bovendien een duidelijk omschreven rol weggelegd is voor alle partners binnen vzw Woonzorgcentrum Zilverbos.

Financieel resultaat op korte termijn

Vanaf 1 januari 2016 staat de vzw al in voor de exploitatie van het huidige WZC Bloemenbos. Dit in afwachting van de opening van WZC Zilverbos in de zomer van dit jaar. Vanaf dan is er ook geen financiële tussenkomst van het lokale bestuur in het werkingsresultaat meer.

Bovendien zal WZC Bloemenbos later plaats maken voor een wooncomplex met assistentiewoningen.

Meer weten over deze case?

Neem vandaag nog contact op via de contactpagina.