OCMW Haaltert draagt dienst DGAT succesvol over met garanties voor cliënt én medewerker

OCMW Haaltert wenste haar Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) over te dragen. Probis nam in dit uiterst gevoelig en complex verandertraject de regierol op zich.

Uitdaging

Tijdens een verandertraject als de overdracht van een openbare dienst verschijnen er al snel beren op de weg.

Het vinden van een geschikte overnemer is er daar een van. Verder is ook tewerkstelling en communicatie naar cliënten toe steeds een belangrijk issue.

Aanpak

Door het ontwikkelen van een traject op maat van OCMW en overnemer kon Probis alle strategische, organisatorische, financiële en juridische aspecten succesvol aanpakken.

Na onze bemiddeling gaven OCMW Haaltert en overnemer Solidariteit voor het Gezien uitdrukkelijk hun gedeelde ambitie te kennen. Sámen kwalitatieve zorg duurzaam verankeren in Haaltert.

Resultaat

In oktober 2016 werd de poetsdienst overgedragen. Op 1 januari 2017 was het de beurt aan dienst gezinszorg. Probis stond hierbij in voor de contacten mét en de uiteindelijke zegen ván het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Net door de gedragen samenwerking tussen OCMW Haaltert en Solidariteit voor het Gezin kwam het belang van de cliënt nog meer centraal te staan.

Kwalitatieve en duurzame dienstverlening én tewerkstelling was daarbij vanzelfsprekend het gezamenlijke doel. Alle medewerkers behielden dan ook hun baan.

"Deskundig advies en open communicatie"

"Alleen hadden wij dit proces nooit op dezelfde wijze kunnen realiseren, binnen het voorziene tijdsbestek en de lokale context."

"Via deskundig advies en open communicatie werden discussiepunten steeds op een professionele, opbouwende manier aangepakt."

"Ook de goedkeuring door het Zorgagentschap werd door Probis uitgewerkt. Wij kunnen Probis alleen meer aanbevelen voor dergelijke trajecten."

Gina Van Vaerenbergh-Verbestel, Voorzitter OCMW Haaltert

Meer weten?

U denkt eraan dit jaar nog uw thuiszorgdienst over te dragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Sander Van Garsse via 014 58 58 00 of sandervangarsse@probis.be.