OCMW Gent zet met ambitieus project in op geïntegreerde zorg

In 2018 opent Zuiderlicht in Mariakerke de deuren, een innovatief project dat gespecialiseerde zorg biedt aan drie specifieke doelgroepen. Het project wordt gefinancierd vanuit de Vlaamse overheid en loopt in voorbereiding van de erkenning als woonzorgcentrum in 2018. Woonzorgcentrum Zuiderlicht wordt het vijfde woonzorgcentrum van OCMW Gent. Probis adviseerde OCMW Gent tijdens de voorbereidingen bij de opstart van Zuiderlicht. Dit alles binnen de bestaande erkennings- en financieringsmogelijkheden.

 

Ambitie

De ambitie was om een duurzaam en leefbaar woonzorgconcept te ontwikkelen, waarbij ouderen en personen met een beperking op een geïntegreerde manier konden worden benaderd.

Daarvoor diende binnen de contouren van een ‘klassiek’ woonzorgcentrum ook een gespecialiseerde werking voor drie erg specifieke doelgroepen te worden ontwikkeld: personen met jongdementie, ouderen met een beperking, en ouderen met een uitbehandelde psychiatrische problematiek.

Innovatie

Een innovatieve arbeidsorganisatie was een belangrijk element van het vorm te geven woonzorgcentrum. In nauw overleg werkten OCMW Gent en Probis een visie uit op de koppeling tussen ouderenzorg en zorg voor personen met een beperking. Dit resulteerde in een uitgewerkt personeelsplan en gedetailleerd financieel plan.

Daarnaast werd ook een motivatienota gecreëerd die het bekomen van een VAPH-vergunning tot doel had. Met goed gevolg, want ondertussen heeft OCMW Gent zijn vergunning beet. Zuiderlicht zal als trendsettend pilootproject van start gaan.

Raamovereenkomst

Het advies- en begeleidingstraject werd uitgevoerd binnen een raamovereenkomst voor adviesverlening. Daarbij kon OCMW Gent steeds op afroep een beroep doen op Probis als adviseur voor specifieke vragen m.b.t. zorg.

Dergelijke samenwerkingsvorm maakt het mogelijk om elkaar beter te leren kennen en samen álle uitdagingen het hoofd te bieden.

Meer weten?

Meer weten over dit vernieuwende concept?

Neem dan vandaag nog contact op met Mike Deschamps via 050 84 10 55 of mikedeschamps@probis.be.