Management-assistentie creëert draagvlak bij OCMW Ronse

De voorbije maanden zorgde een Probis-adviseur voor management-assistentie ter ondersteuning van de directie van woonzorgcentrum De Linde in Ronse. De taak van de Probis-adviseur bestond erin een analyse te maken van de zorgorganisatie. Tom Aelbrecht, dagelijks verantwoordelijke en financieel beheerder van OCMW Ronse blikt terug. "De Probis-adviseur gaf meteen blijk van een duidelijk inzicht in onze werking."

Analyse van de zorgorganisatie

"De samenwerking verliep erg vlot. Wij toetsten zijn adviezen aan onze visie, en zetten ze vervolgens om in de praktijk. Concreet leidde dit tot een grondige aanpassing van het uurrooster en een fusie van twee afdelingen."

"De adviezen waren stuk voor stuk onderbouwd. Dit zorgde ervoor dat er draagvlak voor verandering werd gecreëerd."

Werking en samenwerking aangepakt en verbeterd

"In een tweede fase werd vervolgens ook de werking van de paramedische diensten en de samenwerking tussen de hoofdverpleegkundigen aangepakt en verbeterd. Onze initiële vraag werd daarbij goed begrepen."

"Het resultaat was dan ook wat wij gehoopt en verwacht hadden. Wij zouden in de toekomst zeker nog een beroep doen op Probis voor gelijkaardige opdrachten."

Tom Aelbrecht, dagelijks verantwoordelijke Woonzorgcentrum De Linde en financieel beheerder OCMW Ronse