Hoe vaart Kompas de juiste koers?

Kompas vzw ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd.  Heel wat van deze ondersteuningsvormen worden betaald met een budget van VAPH of met het Vlaamse zorgbudget. 

De Gentse vzw Kompas is op korte termijn, mede door een overname, uitgegroeid van een kleine tot een middelgrote organisatie met 180 medewerkers. Ellen Cornelis, Directeur Personeel & Organisatie bij vzw Kompas vertelt.

Even stilstaan om daarna vakkundig verder te gaan

‘Even stilstaan bij de huidige werking was nodig voor een frisse blik op de toekomst. Onze sterkten, zwakten, bedreigingen en opportuniteiten werden bevraagd en in kaart gebracht onder begeleiding van de specialisten van Probis Consulting.

Strategisch vijfjarenplan

De resultaten dienden om een objectief, future proof en innovatief strategisch plan uit te tekenen voor de komende vijf jaar.

‘Inmiddels zijn we klaar met de grote lijnen van het ontwerp dat we als directie eind mei voorstellen. En dan begint het pas echt!  Diverse medewerkers binnen Kompas gaan samen aan de slag om dit verder uit te werken. Je hoort er weldra meer over.’