Een objectieve kijk op werkvolume

WZC Wackerbout (OCMW Bredene) wenste een objectieve kijk op de heersende werkverdeling. Belangrijk was daarbij de inzet van een laagdrempelig en uiterst objectief instrument.

In nauwe betrokkenheid

De voornaamste uitdagingen situeerden zich op het vlak van de verdere optimalisatie en professionalisering van de uurroosters en de werkverdeling. De nauwe betrokkenheid van alle diensten was daarbij een bijkomende vereiste.

Waarderende aanpak

WZC Wackerbout kreeg via een werkvolumemeting, met driemaandelijkse rapportage, een aantal concrete verbetertrajecten aangereikt. De insteek was daarbij steeds een waarderende aanpak, waarbij werd uitgegaan van de sterke punten van de organisatie.

Positief, neutraal en oplossingsgericht. Deze woorden schetsen de concrete aanpak van de uitdaging.

Concrete adviezen

Door het aanreiken van een concrete becijfering van de vereiste personeelsinzet kan WZC Wackerbout zich een scherp doel stellen. Via het gedetailleerd in kaart brengen van de interne werkverdeling kan de organisatie tegelijk overkoepelend verder werken en zo tijd én personeel besparen.

De ter beschikking gestelde sectorbrede benchmarkcijfers stellen Wackerbout steeds in staat de personeelsplanning op een uiterst objectieve manier te herbekijken en bij te stellen. De organisatie kon met de concrete adviezen meteen aan de slag.

Meer weten over deze case?

Neem vandaag nog contact op via de contactpagina. Wij vertellen u graag meer.