Coda Wuustwezel als ambitieus Pilootproject zorg

Als één van de vijf Pilootprojecten Zorg was en is de focus van Coda Wuustwezel gericht op de realisatie van een Masterplan Zorg. Het project is wil mensen in een warme, intieme omgeving hun laatste levensdagen laten doorbrengen.

Projectregisseur

Als projectregisseur stond Alex de Kind van Probis mee in voor de realisatie van het Masterplan Zorg. Met het succesvol indienen van het ontvankelijke technisch-financiële plan (TFP) werd de ambitie gerealiseerd.

 

Een complexe uitdaging

Een bijzondere uitdaging bij dit project was het complex geheel van zorg, architectuur, financiën, erkenningsnormering én kennis van regelgeving en subsidiëring.

Daarbij kwam nog de combinatie van ouderen- en ziekenhuiszorg. In het kader van de zesde staatshervorming – die welbepaalde bevoegdheden herverkavelde – vereiste dit project dan ook een doordachte aanpak.

 

De zorgvrager centraal in Coda 2.0

Het Masterplan Zorg, de nakende ontwikkeling van de nieuwbouw en de verfijning van de zorgvisie zullen zorgen voor het platform waarop de toekomstige zorgorganisatie uitgetekend en gerealiseerd zal worden. In het ontwikkelen van de organisatie staat het inschakelen van een overkoepelende coördinatiefunctie over de verschillende woon- , zorg- en dienstverleningsvormen centraal.

Met andere woorden: één coördinator voor de werking van het Expertisecentrum palliatieve zorg, de MBE, het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen, het CADO geïnspireerd dagcentrum, het palliatief dagcentrum, de Low Care unit én het Hospice.

Deze functie zou Coda in staat moeten stellen om hét basisuitgangspunt – het zorgcontinuüm gekoppeld aan het keteneigenaarschap – vorm te geven en zodoende een verregaande ontschotting tussen de verschillende woon- , zorg- en thuiszorgondersteunende functies mogelijk te maken. De zorgvrager centraal in het zorg- en ondersteuningsproces waarrond de woon- , zorg- en ondersteuningsfuncties zich organiseren.

 

Meer weten over deze case?

Neem vandaag nog contact op via de contactpagina. Wij vertellen u graag meer.

Neem zeker ook eens kijkje op www.coda.care en www.vlaamsbouwmeester.be.