Clarenhof: een duurzaam dorp in de stad

Begin 2014 gaf Probis met Foyer De Lork een tweede leven aan het voormalige Clarissenklooster op de Groene Boulevard rond Hasselt. Twee jaar na opening is Clarenhof nog steeds een geslaagd voorbeeld van religieus erfgoed dat werd omgevormd tot duurzame zorginfrastructuur.

Een tweede leven

Die duurzaamheid zit 'm enerzijds in het tweede leven dat de infrastructuur kreeg. De nieuwe jas, zeg maar. Anderzijds is ook het zorgmodel duurzaam ingevuld. In tegenstelling tot veel traditionele woonzorgcentra ligt het accent immers meer op wonen dan op zorg. Zo zijn er in Clarenhof meer assistentiewoningen dan woonzorgkamers.

Zorg wordt 'mobiel'

Je zou kunnen zeggen dat de zorg daardoor 'mobiel' geworden is. De zorg - steeds op maat van de bewoner - hoeft immers niet per se in het woonzorgcentrum verstrekt te worden. Dat kan evengoed in de assistentiewoningen.  Ook alle faciliteiten (Grand Café, kiné, de open tuinen, ...) bevinden zich voor iedereen die op de site woon op stapafstand. En ook het centrum van Hasselt is vlakbij.

Wonen, zorg én welzijn

Eeuwen geleden was het Clarissenklooster immers al een baken in de stad. En eigenlijk is dat vandaag nog steeds zo. Met dat verschil dat ook wonen er nu mogelijk is. En wel zo dat wij gerust kunnen spreken over een dorp in de stad. Een open dorp waar verschillende generaties samen wonen en leven. Senioren met een duidelijke zorgbehoefte én medioren die op dit moment (nog) geen behoefte hebben aan zorg, maar daar al wel op wensen te anticiperen door op stapafstand van de woonzorgkern te gaan wonen.

Sociaal weefsel

De ligging van Clarenhof maakt dat bewoners zonder zorgbehoefte a.h.w. kunnen 'inpluggen' op het bestaande sociale weefsel in de onmiddellijke omgeving. In dat opzicht verschilt Clarenhof niet van andere woonprojecten. Het verschil zit 'm dus simpelweg in de beschikbaarheid van zorg. In Clarenhof én in de wijk. Het intergenerationele karakter van Clarenhof draagt zo ook haast vanzelfsprekend bij aan de generatieoverschrijdende solidariteit in de wijk. En ook die solidariteit zal ervoor zorgen dat senioren langer zelfstandig - 'op eigen benen' - zullen kunnen wonen.

 

Meer weten?

Neem dan vandaag nog contact op met Alex de Kind via t 014 58 58 00 of het contactformulier.