Cases

'Een positieve balans'

Geplaats door sven op .

Onlangs deed het OCMW van Sint-Laureins een beroep op een interim-manager van Probis voor de tijdelijke invulling van de directiefunctie in het haar woonzorgcentrum. Linda Turpyn, gemeente- en OCMW-secretaris van Sint-Laureins blikt terug.

lees meer
OCMW Gent zet met ambitieus project in op geïntegreerde zorg

Geplaats door sven op .

In 2018 opent Zuiderlicht in Mariakerke de deuren, een innovatief project dat gespecialiseerde zorg biedt aan drie specifieke doelgroepen. Het project wordt gefinancierd vanuit de Vlaamse overheid en loopt in voorbereiding van de erkenning als woonzorgcentrum in 2018. Woonzorgcentrum Zuiderlicht wordt het vijfde woonzorgcentrum van OCMW Gent. Probis adviseerde OCMW Gent tijdens de voorbereidingen bij de opstart van Zuiderlicht. Dit alles binnen de bestaande erkennings- en financieringsmogelijkheden. 

lees meer
"Met PartnerPlan zijn onze beslissingen steeds gekwantificeerd en onderbouwd"

Geplaats door sven op .

Woonzorgcentrum Heilige Familie in Deerlijk maakt sinds een vijftal jaar gebruik van de RIZIV-optimalisatietool PartnerPlan. Algemeen directeur Johan Wastijn deelt zijn ervaringen met PartnerPlan. "Wij combineren de softwaretool met een jaarlijks adviesrapport over onze inkomsten uit RIZIV, animatie, sociale Maribel, …"

lees meer
Management-assistentie creëert draagvlak bij OCMW Ronse

Geplaats door sven op .

De voorbije maanden zorgde een Probis-adviseur voor management-assistentie ter ondersteuning van de directie van woonzorgcentrum De Linde in Ronse. De taak van de Probis-adviseur bestond erin een analyse te maken van de zorgorganisatie. Tom Aelbrecht, dagelijks verantwoordelijke en financieel beheerder van OCMW Ronse blikt terug. "De Probis-adviseur gaf meteen blijk van een duidelijk inzicht in onze werking."

lees meer
OCMW Beveren: kwaliteitsvolle zorg op élke plaats, op élk moment

Geplaats door sven op .

OCMW Beveren wil in elk van haar vijf woonzorgcentra op élk moment kwaliteitsvolle zorg bieden. Een transparant en uniform uurroosterbeleid voor alle woonzorgcentra is daarbij cruciaal. Probis ging na hoe efficiënt en consequent OCMW Beveren haar zorgpersoneel inzette, en waar het nog efficiënter kon. ‘Efficiëntie’ was daarbij een gelaagd begrip. Warme, kwalitatieve zorg met oog voor bewonerstevredenheid én medewerkersbetrokkenheid was immers dé ambitie. OCMW-secretaris Filip Thyssen licht toe.

lees meer